ตัวนำตีเกลียว

ชั้นนำของจีน ตัวนำอลูมิเนียมเปลือยตัวนำสายเหนือศีรษะ ตลาดสินค้า